free joomla template

Novinky

Hobby Černuc 8. 4. 2017

Hobby Černuc

 Sportovní stáj Černuc MA203 Vás srdečně zve na hobby parkurové závody konané 8. 4. 2017 v Černuci (okr. Kladno).

 1. Základní údaje:

 1.1. Pořadatel: Sportovní stáj Černuc, MA203, Černuc 13, 273 23, okr. Kladno

 1.2. Datum konání: 8. 4. 2017 od 10 hod.

 1.3. Místo konání: Jezdecký areál Černuc

 1.4. Kolbiště 70 x 60 m – povrch písek, opracoviště 30 x 40 m – povrch písek

 1.5. Ředitel závodů :  Romana Vochozková (lic.č.A0952), telefon 606 920 443 - prezentace

 1.6. Dozor na opracovišti : Petr Vochozka (lic.č.A0777)

 

 1.7. Autor parkurů : Petr Švec (lic.č.C0387)

 

 1.8. Rozhodčí : Jiří Suchel (lic.č.B0016)

 

 2. Technické údaje

 2.1. Předpisy: platná PJS a ustanovení tohoto rozpisu

 2.2. Soutěže:

 Soutěž č. 1 : Křížkový parkur pro děti s následným rozeskakováním na čas (možnost vodiče)

 Soutěž č. 2: dvoufázové skákání 50/60 cm (opracování na kolbišti)

 Hodnocení dle tabulky A, PJS čl.274.5.3

 Soutěž č. 3: dvoufázové skákání 70/80 cm (opracování na kolbišti)

 Hodnocení dle tabulky A, PJS čl.274.5.3

 Soutěž č. 4: Soutěž se stupňovanou obtížností do 90 cm se žolíkem.

 

Vedoucí transportu předloží před vyložením koní průkazy koní, se záznamy o vakcinaci proti influenze a o serologickém vyšetření na infekční anemii ne starší 6 měsíců.

 2.3. Předběžný časový program závodů:

 Prezentace do 9 hodin pro soutěže 1 – 4

 Začátek soutěže č. 1 je v 10.00 hod., soutěže č. 2 – 4 budou pokračovat po nutných technických pauzách.

 3.1. Všeobecné údaje:

Přihlášky zasílejte přes JIS https://www.jezdectvi.org

 Uzávěrka přihlášek je 2 dny před pořádáním závodů!

 3.2. Pořadatel neodpovídá za úrazy jezdců ani koní, za ztráty, zcizení věcí apod.

 3.3. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka

 3.4. Vedoucí transportu předloží před vyložením koní průkazy koní se záznamy o vakcinaci influenze a o serologickém vyšetření na infekční anemii.

 3.5. Zdravotní službu zajišťuje Veronika Rosická 

 3.6.Veterinární službu zajišťuje MVDr. Dominik Mališ

 3.7. Dekorování a floty dle PJS - čl. 129.3, věcné ceny na 1. - 3. místě.

 3.8. Startovné – soutěž č. 1: 200,- Kč, soutěž č. 2: 250,-Kč,3 – 4: 250,- Kč za každou dvojici

 3.9. Podmínky – korektní úbor, bezpečnostní přilba, průkaz koně

 3.10. Občerstvení zajištěno.

 3.11. Pořadatel si vyhrazuje právo při nepřízni počasí závody zrušit, nebo přesunout na jiný termín.

 

""Foto ze závodů" "

Fotografie ze závodů naleznete na http://tota.nipax.cz/foto/index.php?/category/796

""Nové boxy" "

V listopadu 2012 se úspěšně dokončila výstavba nové stáje která se skládá ze 7 prostorných anglických boxů a pěknou sedlovnou.Každý box je vybaven automatickou napáječkou,žlabem,držákem na solný liz.

Součástí nového křídla stáje je mycí box.Pokud hledáte kvalitní ustájení s individuální péčí za rozumnou cenu,neváhejte nás kontaktovat velice rádi Vám vyjdeme vstříc.